Strona główna - Parafia Św Kazimierza Królewicza w Giżycku

Przejdź do treści
DIECEZJA EŁCKA
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚW. KAZIMIERZA
KRÓLEWICZA

w Giżycku

WYDARZENIA


Rekolekcjie Wielkopostne 26-28.03.2023r.
Komunikat Biskupa Ełckiego dotyczący diecezjalnej modlitwy w obronie prawdy o św. Janie Pawle II – 2 kwietnia 2023 roku

Diecezja Ełcka staje w obronie prawdy o św. Janie Pawle II, jego świętości i wielkości. Nie możemy milczeć i patrzeć obojętnie. Stańmy w obronie prawdy o św. Janie Pawle II z różańcem w ręku, ponieważ tą bronią możemy pokonać wszelkie zło i wyprosić pokój. Ten oręż dała nam Maryja, która obiecuje zwycięstwo nad wszelkim złem. Tą modlitwą Różańcową przez całe swoje życie i posługiwanie walczył sam św. Jan Paweł II ze złem i zakusami szatana. Zaufajmy Maryi i naśladujmy św. Jana Pawła II. Używając tej broni, którą jest Różaniec, odniesiemy zwycięstw
Zachęcam wszystkich wiernych diecezji ełckiej, abyśmy modlili się w swoich rodzinach i parafiach modlitwą Różańcową, Koronką do Bożego Miłosierdzia, oraz trwali na adoracji Najświętszego Sakramentu w obronie prawdy o św. Janie Pawle II.
Natomiast w niedzielę 2 kwietnia zachęcam wszystkich wiernych, a szczególnie zrzeszonych we wspólnotach, ruchach, bractwach i stowarzyszeniach kościelnych oraz ludzi dobrej woli do zgromadzenia się w katedrze ełckiej o godz. 14.30, skąd wyruszymy w procesji z Najświętszym Sakramentem i palmami na Plac św. Jana Pawła II. W czasie procesji będziemy modlić się Różańcem św. rozważając „Tajemnice Światła” w następujących intencjach:
w intencji dziękczynnej za całe dziedzictwo, które zostawił nam św. Jan Paweł II
i za testament pełnienia miłości miłosiernej, który zostawił nam w Ełku;
– w intencji pokoju w Ukrainie, naszej Ojczyźnie, Europie i świecie;
– w intencji o przemianę serc i nawrócenie tych, którzy szerzą kłamstwa o św. Janie Pawle II, chcą manipulować ludźmi ukazując im sfałszowane materiały o nim;
– w intencji tych, którzy ulegli manipulacji, by Duch Święty obdarzył ich darem rozumu
i mądrości, by usłyszeli Jezusowe „Effata” „Otwórz się”, by przejrzeli i usłyszeli oraz mieli pragnienie poszukiwania prawdy o św. Janie Pawle II;
– w intencji wszystkich ochrzczonych, byśmy poznawali nauczanie św. Jana Pawła II, wprowadzali je w życie oraz dawali świadectwo o św. Janie Pawle II.
O godz. 15.00 w Godzinie Miłosierdzia będziemy trwać przed Najświętszym Sakramentem odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie zostanie odczytana Ewangelia o Męce Pańskiej, po której Biskup Ełcki skieruje słowo pasterskie. Spotkanie modlitewne zakończy się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem oraz odśpiewaniem pieśni „Barka”.
Na czas modlitwy w obronie prawdy o św. Janie Pawle II z serca błogosławię.
+ Jerzy Mazur
Biskup Ełcki
Ełk, 17 marca 2023 rok


OŚWIADCZENIE  RZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI  METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

 Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.
W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.
Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.
To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.
Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.
Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.
 
Warszawa, 9 marca 2023 roku
Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
 
 
 
 
 
 
  
Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie
V Niedziela Wielkiego Postu 26.03.2023 r.
l. Od dnia dzisiejszego do wtorku włącznie przeżywamy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne - poprowadzi je J E Ks. Bp Dariusz Zalewski Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej. Prośba do każdego z was o dar modlitwy indywidualnej w intencji ojca rekolekcjonisty
2. Poniedziałek - wtorek Msze św. o godz. 7.00 12. 00 i 17.30 - około 20 min. przed Mszą św. księża będą spowiadać
3. Szkoły z terenu naszej parafii mają odrębne godziny spotkań
4. W dniu dzisiejszym o godz. 16.00 spotkanie Rad Parafialnych; zapraszamy liderów wspólnot, Akcję Katolicką oraz katechetów
5. Droga Krzyżowa 31 marca piątek o godz. 17.00 rozważania przygotowuje Róża Różańcowa i Margerytki W najbliższy piątek 31 marca Droga Krzyżowa Ulicami Miasta Giżycka rozpoczęcie o godz. 19.00 par. św. Brunona zakończenie par. św. Kazimierza już teraz gorąco zapraszamy
6. Do niedzieli Palmowej są zbierane dary dla osób najuboższych; osoby chętne do włączenia się w dzieło pomocy prosimy o składanie produktów o długim terminie przydatności.
7. Za tydzień Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa) poświęcenie palm, dzieci młodzież zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie palm - najpiękniejsze palmy będą oceniane i nagradzane na Mszy św. o godz. 12.00 (inwencję i pomysłowość zostawiamy rodzicom i ich dzieciom)
8. zachęcamy do nabywania świec, ofiary będą przekazane na fundusz ministrancki
9. za tydzień w niedzielę o godzinie 15.00 msza św. w intencji obronie prawdy o św. Janie Pawle II, poprzedzona różańcem o światło nawrócenia i prawdy dla szkodujących dobremu imieniu św. Jana Pawła II
10. Zapowiedzi przedślubne
Paweł Majewski par. Świętajno
Aneta Kępka par. tutejsza zapowiedź II
11. Najnowszy numer Martyri oraz biuletyn parafialny
12. W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii: + Waldemar Sawora, + Ryszarda Wysocka, wieczny odpoczynek...

Pomoc Uchodźcom
 
 
W celu pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywającym obecnie w Giżycku i okolicach, a które są w większości kobietami, zwracamy się z prośbą do wszystkich o zgłaszanie:
- chęci przyjęcia na kwaterę na stałe, bądź na pewien okres, osób dorosłych, dorosłych z dziećmi (wszystkie dzieci są przyjmowane do szkół). Należy tu wspomnieć o refundacji kosztów zakwaterowania zagwarantowanych przez nasz Rząd każdemu, kto takiej pomocy udzieli. Można postawić warunki np.: tylko dla niepalących, bez dzieci, bez osoby niepełnosprawnej, bez zwierząt itp.
- chęci świadczenia usługi opieki nad małym dzieckiem przez okres, gdy opiekun/rodzic będzie w pracy (obecne limity przyjęć do żłobków i przedszkoli są przekroczone);
Nieocenioną pomocą będą zgłoszenia o możliwości przyjęcia do wszelkiej pracy na dłuższy czas.
Sezonowe prace w obsłudze turystycznej ruszają w ostatni weekend kwietnia, ale do tego czasu cenne będą wszelkie zgłoszenia pracy dorywczej np. sprzątanie: mieszkań, ogródków działkowych, łódek, opieka nad starszą osobą lub dzieckiem, osobą niepełnosprawną
Wiele osób spośród tej grupy zgłaszało chęć podjęcia pracy w Giżycku i okolicach, ale przeszkodą jest słaba komunikacja miejska, szczególnie w godzinach wczesnorannych i nocnych. Przydałoby się kilka sprawnych rowerów, w większości „damek” (a i dzieci też by się ucieszyły, może któreś dziecko już się spodziewa nowego roweru, jako prezentu na Pierwszą Komunię św. a stary jeszcze by kogoś ucieszył). Małe niesprawności będą usuwane przez przyszłych użytkowników.
Jest zapotrzebowanie na używane laptopy dla uczniów, najlepiej z kamerkami oraz słuchawki.
Zgłoszenia w wyżej wymienionych sprawach, prosimy kierować do kancelarii parafialnej lub zakrystii.
Prosimy również o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej lub zakrystii osób, które już przyjęły do siebie uchodźców.
Szukamy też osób które chciały by wspomóc rodziny które przyjmą lub już przyjęły uchodźców - pomoc w wyżywienu, materialna itd.
Wróć do spisu treści