1050 Rocznica Chrztu Polski - Parafia Św Kazimierza Królewicza w Giżycku

Przejdź do treści

1050 Rocznica Chrztu Polski

Uroczystości
W kościele pw. św. Kazimierza Królewicza w niedzielę, 17 kwietnia odbyła się prelekcja poświęcona początkom państwowości polskiej. Wykład wygłosił historyk prof. dr hab. Grzegorz Białuński, prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Giżycku.
Spotkanie odbyło się w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Zorganizował je oddział Akcji Katolickiej przy kościele św. Kazimierz Królewicza. Prawie godzinny wykład dostarczył dużą dawkę wiedzy na temat działań, które doprowadziły do tak wyjątkowego wydarzenia w dziejach państwowości polskiej. Profesor Białuński przedstawił prawdopodobny przebieg samej uroczystości, jej miejsce i ogromne znaczenie dla powstania i późniejszych dziejów kraju. Ciekawym wątkiem był udział w akcie chrztu Dobrawy, czeskiej księżniczki, córki Bolesława I Srogiego. Współcześni historycy przyjmują, że miała ona ogromny wpływ na Mieszka I, i skłoniła go do przyjęcie nowej wiary.
Prelekcja zorganizowana przez Akcję Katolicką przy kościele św. Kazimierza Królewicza była jedynym wydarzeniem w Giżycku nawiązującym do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski.
Przedstawiciele Akcji Katolickiej podziękowali prof. Grzegorzowi Białuńskiemu za wygłoszoną prelekcję
Fot. Sławomir Kędzierski

Wróć do spisu treści