Strona główna - Parafia Św Kazimierza Królewicza w Giżycku

Przejdź do treści
 
W pierwszą niedzielę adwenta rozpoczyna się nowy rok duszpasterski , który na przełomie 2019/2020 będzie pod hasłem "Wielka Tajemnica Wiary"
Towarzyszyć będzie motto z Biblii : „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29)
Rok liturgiczny rozpoczyna trzyletni program duszpasterski na lata 2019-2022 , odbywający się pod hasłem : "Eucharystia daje życie"
Nowy program będzie koncentrował się na Eucharystii.
Celem programu jest zapraszanie wiernych do jeszczej bardziej świadomego udziału w Tajemnicy wieczernika.

Dekret Biskupa EŁckiego   - dyspensa od obowiązku uczestnictwa w mszy św. niedzielnej
DIECEZJA EŁCKA


PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚW. KAZIMIERZA
KRÓLEWICZA11-500 Giżycko, ul.Pionierska 14A,
tel.(+48) 87 4285821

Proboszcz:

Ks. kan. dr Jerzy Fidura
Kapelan Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku.

Kapelan aresztu śledczego w Giżycku
adres email: jfiduraelk@gmail.com

Wikariusze:

Ks. Karol Czaplicki
K
s. Cezary Dziekanowski

Rezydenci:

Ks. Piotr Miklusz
Kapelan Szpitala w Giżycku
tel.kom. 694629326

Ks. Jerzy Kijkowski

Wróć do spisu treści