Ruch Rodzin Nazaretańskich - Parafia Św Kazimierza Królewicza w Giżycku

Przejdź do treści

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Grupy Parafialne
       
   R U C H   R O D Z I N 
N A Z A R E T Ń S K I C H
Wspólnota jest grupą otwartą ,w której każdy może znaleźć miejsce dla siebie ,
do której można zawsze dołączyć lub z niej wyjść .
Zapraszamy wszystkich , którzy pragną we wspólnocie podążać ku Bogu , 
mając Maryję – Matkę Jezusa za przewodnika .
Kluczowymi filarami duchowości R R N są :
- Eucharystia
- adoracja Najświętszego Sakramentu
- spotkania w grupach
- comiesięczna konferencja i wspólnotowa Msza św. w Ełku , która gromadzi członków i sympatyków RRN.

Spotkania odbywają się w środę po wieczornej Mszy św. na pierwszym piętrze domu parafialnego.
„ Bóg jest Ciszą i kiedy próbuję wyciszać się przedzierając się ku Niewidzialnemu, 
 wchodzę w niezwykły krąg Jego zdumiewającej ,zbawczej, eucharystycznej obecności ,
którą będzie mnie coraz to bardziej ogarniał.”
- - Ks.Tadeusz Dajczer - TAJEMNICA WIARY

Wróć do spisu treści